Man på cykel i stadstrafik.

Dags för ny cykelinfrastruktur - cykeltrafik

Cykeln är ett färdmedel på snabb frammarsch. Samtidigt finns en bred önskan att öka andelen cyklister i samhället. Ur hållbarhetsperspektiv är cykeln överlägsen. Nu krävs infrastruktur för ett av framtidens naturliga transportmedel.

Att cykla är snabbt, billigt, flexibelt och ger god hälsa. Om fler skulle cykla i städerna skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas. Men det krävs en gemensam kraftsamling om vi ska lyckas utveckla en bra cykelinfrastruktur.

Cykeln är ett eget trafikslag

I framtiden tror vi att cykeln kommer ha en lika självklar plats i hemmet, på jobbet och i samhället som bilen haft sedan länge. Tiden är mogen för att hantera cykeln som ett eget trafikslag vid utvecklingen av staden. Vi behöver en cykelinfrastruktur som underlättar för cyklisten att ta sig fram enkelt, snabbt och säkert. Till exempel ska du kunna parkera cykeln smidigt och ta dig fram friktionsfritt och säkert över kommungränser.

För oss på NCC är bra cykelinfrastruktur en fråga om att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Frida Panzar, affärsutvecklare, ansvarig för NCC Cycle Logics™