Dags för ny cykelinfrastruktur

Cykeln är ett färdmedel på snabb frammarsch. Samtidigt finns en bred önskan att öka andelen cyklister i samhället. Ur hållbarhetsperspektiv är cykeln överlägsen. Nu krävs infrastruktur för ett av framtidens naturliga transportmedel.

Att cykla är snabbt, billigt, flexibelt och ger god hälsa. Om fler skulle cykla i städerna skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas. Men det krävs en gemensam kraftsamling om vi ska lyckas utveckla en bra cykelinfrastruktur.

Cykeln är ett eget trafikslag

I framtiden tror vi att cykeln kommer ha en lika självklar plats i hemmet, på jobbet och i samhället som bilen haft sedan länge. Tiden är mogen för att hantera cykeln som ett eget trafikslag vid utvecklingen av staden. Vi behöver en cykelinfrastruktur som underlättar för cyklisten att ta sig fram enkelt, snabbt och säkert. Till exempel ska du kunna parkera cykeln smidigt och ta dig fram friktionsfritt och säkert över kommungränser.

För oss på NCC är bra cykelinfrastruktur en fråga om att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

“För oss på NCC är bra cykelinfrastruktur en fråga om att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.”

- Frida Panzar, affärsutvecklare, ansvarig för NCC Cycle Logics™

Frida Panzar_NCC40654
Frida Panzar

Marketing & Business Developer, Infra Services, NCC Infrastructure

Bike_And_Ride_Malmo
Cykelgarage, Malmö

Sedan Malmö stads 2 500 kvm stora underjordiska cykelgarage vid Malmö centralstation blev klart har stadens cykelpendlare fått en enklare tillvaro. Den oväntade platsen för nerfarten, mitt i kanalen, ställde höga krav på grundläggning och teknik.

Sidewalk_Bicyclelane_NCC66314
Cykelled, Kattegattleden, Höganäs

En ambitiös utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Höganäs och Ängelholm ökar trygghet och tillgänglighet för gångtrafikanter och cyklister som tidigare varit hänvisade till en smal, trafikerad bilväg.

cykelbro_eskilstuna1
Gång- och cykelbro förenar Eskilstunas stadsdelar

Eskilstunas nya gång- och cykelbro, Västerbron, förbättrar tillgängligheten och binder samman stadsdelen Väster med Munktellstaden. En kran som lyfter 500 ton blev svaret på den tekniska utmaningen med det långa brospannet över ån.

Velothon_cykellopp
ViaSafe, Trafiksäkerhet cykellopp, Stockholm

När Velothon Stockholm gick av stapeln 13 september 2016 stängdes stora delar av det allmänna vägnätet av i sex Stockholmskommuner. Tack vare etappvisa avstängningar kunde även biltrafik ta sig fram under pågående cykellopp.