Hos Jetshop spelar medarbetarna huvudrollen

En lokal som speglar det företaget står för och som erbjuder en inspirerande arbetsmiljö för de anställda. Jetshop valde ett eget våningsplan högt ovan mark i Ullevigatan 17-19.

Från fönstren i Jetshops nya kontor syns nästan hela Göteborg. De öppna ytorna och glasväggarna som avskiljer de mindre konferensrummen från köket och själva kontoret skapar en känsla av öppenhet och transparens.

– Vi jobbar nära varandra i team och väldigt kundcentrerat. Kunder som hälsar på ska få känna det som händer på företaget och för oss som jobbar här blir det roligare när man ser andra jobba, berättar Christian Zanders, vd på Jetshop, ett företag som säljer e-handelssystem och digital marknadsföring.

Men vilket läge som var rätt och hur lokalen skulle utformas skapade inledningsvis huvudbry.

– Först var vi inne på att sitta i någon charmig, äldre fastighet. Men vi insåg att det blir svårt att driva verksamheten i sådana lokaler. Då började vi leta efter ett nybyggt och flexibelt kontor istället där lokalen kan förändras med oss.

Öppet landskap rätt för Jetshop

För att verksamheten ska fungera på bästa sätt ville Christian Zanders ha ett kontor där alla sitter på samma våningsplan.

– Vi har många olika avdelningar som interagerar med varandra. Kundtjänst behöver vara nära utvecklingsavdelningen och så vidare för att kommunikationsflödet ska fungera.

Som komplement till det öppna landskapet finns ett antal resursrum i olika storlekar. Både för kundmöten och för interna sittningar. Heltäckningsmattor som förbättrar akustiken och genomtänkt placering av de olika avdelningarna över de öppna ytorna gör att ljudmiljön förbättras. Likaså gör policyn om att aldrig ropa tvärs över lokalen. I öppna lokaler ökar det egna ansvaret men att medarbetarna trivs bättre efter flytten är tydligt enligt Christian Zanders.

– Öppna lokaler har bara varit positivt för oss. I den tidigare lokalen hade vi små team sittandes i mindre rum och kundtjänsten i ett öppet landskap. Nu sitter alla i det öppna landskapet och vi har inte fått ett enda klagomål sedan vi flyttade.

Att reaktionerna varit positiva tror Christian Zanders beror på att medarbetarna kunnat vara med och påverka flyttprocessen. Likaså jobbar de mycket med individuella anpassningar exempelvis gällande teknisk utrustning och andra hjälpmedel.

Som leverantör av digitala system är kontoret ett viktigt fysiskt hjälpmedel gällande organisationsutvecklingen.

– Sedan flytten har vi lanserat en ny tillväxtstrategi. Lokalen återspeglar det vi står för, och har underlättat att få med personalen på resan mot vår vision. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare och då är våra lokaler och läget väldigt viktigt, säger Christian Zanders som efter flytten till Ullevigatan fått fler spontana arbetsansökningar än någonsin förut.

Enligt Christian Zanders har Jetshop hittat rätt. De har hittat ett kontor som både talar om att här sitter ett modernt företag som sätter kunden i centrum och levererar de resultat kunden behöver.

Här arbetar människor som brinner för vad de gör. Det är rätt atmosfär helt enkelt. Lokalerna är ett verktyg för att förverkliga det.

“Här arbetar människor som brinner för vad de gör. Det är rätt atmosfär helt enkelt. Lokalerna är ett verktyg för att förverkliga det.”

- Christian Zanders, Jetshop

Marcus Sandahl_NCC65458
Marcus Sandahl

Säljchef, NCC Property Development