Rosersberg rätt läge för Baxter

Från lagret i Rosersberg får Baxter nya möjligheter att ge mer och bättre service till kunder inom vården i hela Norden. Samtidigt minskar energianvändningen rejält.

En sund och resurssnål fastighet stod på kravlistan när Baxter Medical AB bestämde sig för att byta lagerlokal. Valet föll på Stockholm Nord Logistikcenter i Rosersberg och en lokal som energicertifierats genom GreenBuilding – en kvalitetsmärkning för energieffektiva byggnader. Ett av Baxters många globala miljömål är att till år 2015 minska energianvändningen med totalt 30 procent, något som flytten till nya lokaler bidrar till. Robert Ström, vd på Baxter Medical AB i Sverige och Nordenchef, är nöjd.

“Baxters nya nordiska lager- och logistikcentra i Rosersberg gör att vi minskar vår miljöpåverkan.”

- Robert Ström, vd på Baxter Medical AB

Vid en flytt från en äldre fastighet till en nybyggd, miljöcertifierad logistikanläggning minskar energikostnaden ofta med hela 30 till 40 procent. Samtidigt ger den lägre energianvändningen positiva miljöeffekter, något som för många företag blir allt viktigare.

Redo för framtiden

Baxter är ett globalt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlingsmetoder och läkemedel. Kundernas behov förändras över tid och de nya lokalerna om 7 200 kvm lager och kontor, har gjort det möjligt för Baxter att framtidssäkra i förväg.

För att kunna möta efterfrågan på läkemedelsberedning och skräddarsydda förpackningar på patientnivå behövde Baxter en egen byggnad för sin verksamhet. Likaså ville företaget lättare kunna samarbeta med leverantörer vars produkter passar in i Baxters sjukdomsbehandlingar, så att kunderna får färre leveranser att hantera.

I dag gör Baxter totalt 2 600 nordiska leveranser per månad vilket motsvarar 1 600 ton, eller 1 000 lastbilar. I Sverige levererar de läkemedel och medicinteknik direkt till sjukhus, sjukhusapotek, öppenvårdsapotek och privata vårdgivare.

– Lika viktigt är det att få ännu effektivare logistik med förbättrad service till våra kunder inom vården i hela Norden. Den här byggnaden ger oss den ökade kapacitet vi behöver för att hantera vår tillväxt framöver, säger Robert Ström, vd på Baxter Medical AB i Sverige och Nordenchef.

Richard Helgesson Foto/illustration: Erik Mårtensson/NCC
Richard Helgesson

Kundansvarig Uthyrning Region Stockholm, NCC Property Development

Om fastigheten

  • Storlek: 7200 kvm lager och kontor
  • Hyresgäst: Baxter
  • Inflyttning: Oktober 2010
  • Byggstart: November 2009
  • Färdigställd/inflytt: Oktober 2010
  • Grön logistikanläggning (GreenBuilding)
  • Miljöcertifiering BREEAM Very Good
  • Beräknad energianvändning: 72 kWh/m2/år
  • NCC sålde fastigheten till Sagax år 2011