En bilaga med fokus på att bidra till ett bättre klimat hjälper företag ta ansvar

NCC är först med att erbjuda sina kunder en bilaga som komplement till hyresavtalet. Bilagan hjälper de företag som hyr kommersiella lokaler att konkretisera sina insatser för ett mer hållbart samhälle.

NCC är en långsiktig aktör inom samhällsplanering och byggnation, för att lyckas räcker det inte med att bygga miljöanpassade och energieffektiva hus. Hur man nyttjar byggnaderna och samspelet med övriga aktörer i stadsdelen är minst lika viktigt.

– Många företag och kunder har ett stort fokus på bidra till ett bättre klimat och det är dags för oss alla att omvandla det fokuset till handling som gör skillnad. Vi erbjuder därför alla hyresgäster en särskild bilaga i vilken vi konkretiserar våra gemensamma insatser, Lotta Kallberg Walldén, Sälj & Marknadschef Väst/Syd NCC Property Development.

NCC har utvecklat en särskild bilaga, en hjälp för företag som vill driva sin verksamhet med ett tydligt fokus på att bidra till rett ättre klimat. Bilagan är tänkt att fungera som en checklista för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Dokumentet reglerar hyresvärdens och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad. Hyresvärden och företaget som hyr lokalerna stämmer sedan av hur arbetet fortlöper i återkommande uppföljningsmöten.

Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

Det är frivilligt för hyresgästen att inkludera bilagan i hyresavtalet, men vi ser en ökande efterfrågan på den här typen av tjänster. Bilagan kan också anpassas utifrån parternas ambitionsnivå. 

NCC:s förhoppning är att ett hyresavtal med bilagan ska hjälpa företag att gå från ord till handling. Avtalet följer med fastigheten till den nya ägaren när NCC säljer byggnaden.