Hållbart hyresavtal hjälper företag ta ansvar

NCC är först med att erbjuda sina kunder ett hållbart hyresavtal. Med en ny bilaga till hyresavtalen hjälper NCC de företag som hyr kommersiella lokaler att bidra till ett hållbart samhälle.

– Många företag och kunder har ett ökat fokus på hållbarhet idag och det är dags för oss att ta nästa steg, från det nuvarande gröna hyresavtalet till det nya NCC Hållbart hyresavtal. Det gör vi genom att ta ett större grepp om hållbarhet än tidigare, Lotta Kallberg Walldén, Sälj & Marknadschef Väst/Syd NCC Property Development.

NCC vill vara med och bygga ett hållbart samhälle. Men för att åstadkomma detta räcker det inte med att bygga miljöanpassade och energieffektiva hus. Hur man nyttjar byggnaderna och samspelet i stadsdelen är minst lika viktigt.

Därför har NCC tagit fram NCC Hållbart hyresavtal, en hjälp för företag som vill driva en hållbar verksamhet. Bilagan är en tydlig checklista för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Dokumentet reglerar hyresvärdens och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i arbetet med hållbarhetsfrågorna. Hyresvärden och företaget som hyr lokalerna stämmer sedan av hur det går med hållbarhetsarbetet i återkommande uppföljningsmöten.

Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

Det är frivilligt för hyresgästen att inkludera hållbarhetsbilagan i hyresavtalet. Bilagan kan också anpassas utifrån parternas ambitionsnivå. Men eftersom hållbarhet är en starkt växande trend inom näringslivet ser vi en ökande efterfrågan på den här typen av hållbara tjänster.

NCC:s förhoppning är att de hållbara hyresavtalen ska få företag att gå från ord till handling. Avtalet följer med fastigheten till den nya ägaren när NCC säljer byggnaden.