NCC Lamell – välplanerade lägenheter i ett flexibelt lamellhus

Vår bostadsprodukt erbjuder ett flexibelt lamellhus med möjlighet till variation och kvartersstruktur.

På NCC vill vi göra det enkelt och tryggt för dig att gå från tanke till inflyttningsklara bostäder. Fokus på gedigna material, låg energianvändning och hög boendekvalitet är viktiga delar när vi utvecklar våra bostadsprodukter. 

NCC Lamell - en pusselbit med möjligheter

NCC Lamell är en flexibel pusselbit som passar i just din omgivning och för dina förutsättningar. Huset byggs i fyra till åtta våningar och innehåller ljusa och välplanerade lägenheter. Det är utvecklat för stadsmiljöer där det finns krav på kvartersstrukturer och utseendet kan varieras för att passa in i omgivningen eller ges en egen identitet. Även lägenhetsfördelning, entré och våningshöjd i bottenplan kan varieras. Med utgångspunkt i val som tar hänsyn till minskad klimatpåverkan har vi dessutom haft fokus på funktionalitet, design och ekonomi när vi utvecklat NCC Lamell.

Funktionalitet

God och flexibel möblerbarhet av bostaden tillsammans med optimala rumssamband samt goda ljusförhållanden med tillhörande utblickar har varit vägledande. Funktionaliteten omfattar även entréer och trapphus. I funktionaliteten ingår även byggnadens drift och underhåll som en viktig parameter.

Design

Vid utformning av NCC Lamell har design och upplevelsen av bostadsmiljön varit viktig och vi har varit noggranna och varsamma vid detaljutformning av såväl inre som yttre miljö. Allt med målet att de boende ska uppleva trivsel och få en positiv upplevelse av sitt bostadskvarter med lägre slitage och högre omvårdnad som resultat.

Ekonomi

Vid utvecklingen av NCC Lamell har vi lagt stor vikt vid husets livscykel och ekologiska belastning. NCC Lamell har därför en låg produktionskostnad sammanslagen med låg livscykelkostnad.

Produktionen av NCC Lamell är sådan att den färdiga byggnaden går att Svanenmärka.