Minskad klimatpåverkan inom asfaltproduktion och beläggning

Går det att minska asfaltens miljöpåverkan utan att äventyra kvaliteten? Självklart. NCC arbetar på flera olika sätt för att minska asfaltens påverkan på klimatet.