NCC Viaco® - våra egenutvecklade asfaltsmassor

NCC Viaco är samlingsnamnet på våra egenutvecklade asfaltmassor. Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd, låga underhållskostnader och lägre miljöbelastning.

Sammansättningen i Viaco-serien kännetecknas av en hög bindemedelshalt kombinerat med höga halter grovt stenmaterial. Detta ger mycket stabila beläggningar med lång livslängd och låga underhållskostnader.

Rätt asfaltprodukt till olika användningsområden

Vi har en rad olika produkter att erbjuda inom Viaco-serien beroende på användningsområde och vilka egenskaper man eftersträvar. Produkter för slitlager, bullerdämpande, dränerande eller stabila med hög bärighet är några exempel. Produkterna kan även tillverkas med EAF-ballast för ökad slitstyrka.

Miljö

Längre livslängd på beläggningen innebär framförallt minskat koldioxidutsläpp, minskad förbrukning av bitumen samt minskad störning för trafikanten. Längre intervall mellan underhållsåtgärder påverkar miljön i positiv riktning.

Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd och låga underhållskostnader Daniel Tegin