NCC Viaco® - våra egenutvecklade asfaltsmassor

NCC Viaco är samlingsnamnet på våra egenutvecklade asfaltmassor. Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd och låga underhållskostnader.

Sammansättningen i Viaco-serien kännetecknas av en mycket hög halt av den i massan ingående grövsta stenmaterialfraktionen kombinerat med en hög bindemedelshalt. Detta ger mycket stabila beläggningar med lång livslängd och låga underhållskostnader.

Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd och låga underhållskostnader

“Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd och låga underhållskostnader”

- Roger Lundberg

Daniel Tegin

Försäljning- och marknadschef, Asfalt Sverige, NCC Industry