Gjutasfalt som håller på att paketeras.

Gjutasfalt - Ett väl beprövat material

Gjutasfalt används ofta på prefabricerade bjälklag. Som slitskikt på en polymermatta om mellan fyra och fem millimeter, blir konstruktionen slitstark, tät och kostnadseffektiv. Vi ytbehandlar gjutasfalten efter dina önskemål. Invalsning med sten, inslipning av sand, vattenslipning samt färgläggning med polyuretan är bara några exempel på hur vi kan anpassa gjutasfalten efter miljön.

BPGJA - Stark slityta med inbyggt tätskikt

Gjutasfalt som håller på att förpackas.

Regn, snö och salt orsakar årligen läckage och betongskador som är dyra att åtgärda. Genom att använda ett bra tätskikt och PGJA slipper du problemen. Dessutom får du en stark slityta på köpet.

BPGJA är en beläggningsgjutasfalt som med fördel kan användas både som slityta och inbyggt tätskikt på exempelvis gårdar, parkeringsdäck, garagegolv och ramper.

Tack vare ytbeläggningens vatten- och diffusionstäthet skyddas den underliggande konstruktionen emot salt- och fuktskador som kan bildas av nederbörd eller indragen snö och salt.

PGJA gjutasfalt kombineras ofta med tätskiktsmatta vilket ger bästa tänkbara lösning. Sammanfattningsvis är det en mycket slitstark beläggningsgjutasfalt som och har utvecklats särskilt för att kunna motstå tunga belastningar. Därför finns den även i Trafikverkets utföranden som skyddslager, bindlager och slitlager.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

2 350 kg/m3.

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

200-220 °C

Standardförpackning

Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk. Minsta mängd 500 kg

Binapont - Trollar bort ojämnheter för ett bra slutresultat

Gjutasfalt som håller på att förpackas.

Ett jämnt underlag är ett krav för tätskiktsmontage. Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att montera tätskikt och beläggning. På så sätt får du ett perfekt slutresultat.

Binapont är en bitumenbaserad spackelmassa som du med fördel använder i förebyggande syfte för att jämna ut betongytor. Före spackling är det viktigt att underlaget rengörs och primas med asfaltlösning typ Isoglasyr 11. Därefter går det bra att lägga ut Binapont från två millimeters tjocklek. Nästkommande tätskikt eller beläggning applicerar du direkt – ingen torktid behövs!

Resultatet? En snabb och kvalitetssäker lösning; i synnerhet vid ojämnt underlag. Vid användning krävs grytor som är särskilt avsedda för ändamålet.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Arbetstemperatur

Kartong om 20 kg
1 pall = 25 kartonger (500 kg)
Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk. Minsta mängd – 500 kg

Asfaltmastix BPM 93 - För projekt med största krav på täthet

Gjutasfalt som håller på att förpackas.

Bpm 93 är en asfaltmastix baserad på ett polymermodifierat bitumen (SBS) för vatten- och fuktisolering av terrasser, gårdsbjälklag och broar med mera.

Massan används ofta i kombination med en underliggande tätskiktsmatta. Tätskiktssystem med polymermastix på plana betongtak och terrasstak är godkänt som vattentätt skikt. Bpm 93 läggs skarvfri och är därför en mycket tillförlitlig metod när hög säkerhet på tätskiktet efterfrågas.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

2 000 kg/m3.

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standardförpackning

Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk. Minsta mängd – 500 kg

Beställ produkter

Läs mer om vår integritetspolicy