Massor som håller på att paketeras.

Spackelmassa

Spackelmassa - Binapoint - Trollar bort ojämnheter för ett bra slutresultat

Spackelmassa som håller på att förpackas.

Ett jämnt underlag är ett krav för tätskiktsmontage. Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att montera tätskikt och beläggning. På så sätt får du ett perfekt slutresultat.

Binapont är en bitumenbaserad spackelmassa som du med fördel använder i förebyggande syfte för att jämna ut betongytor. Före spackling är det viktigt att underlaget rengörs och primas med asfaltlösning typ Isoglasyr 11. Därefter går det bra att lägga ut Binapont från två millimeters tjocklek. Nästkommande tätskikt eller beläggning applicerar du direkt – ingen torktid behövs!

Resultatet? En snabb och kvalitetssäker lösning; i synnerhet vid ojämnt underlag. Vid användning krävs grytor som är särskilt avsedda för ändamålet.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 20 kg

1 pall = 25 kartonger (500 kg)

Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk. Minsta mängd – 500 kg

Spricklagningsmassa - Tar hand om mindre sprickor på broar och vägar

Spackelmassa som håller på att förpackas.

Har det uppstått mindre sprickor på en bro eller en väg? Då kan Binabs kombinerade fog– och spackelmassa vara lösningen.

Spricklagningsmassa SA är en kombinerad fog– och spackelmassa som du främst använder vid reparationer av mindre sprickor på betong och asfaltytor, till exempel broar och vägbeläggningar. Önskar du en mer hållbar slityta vid större sprickor, går det utmärkt att blanda massan med NXP. Notera att det behövs särskilt anpassade grytor vid användning av den här produkten.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

170-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 13 kg
1 pall = 30 kartonger (390 kg)

Beställ produkter

Läs mer om vår integritetspolicy