Asfaltprimer, Mastix och lack

Asfaltprimer – BL20-RK - Asfaltprimer för kallt och fuktigt klimat

Behållare för asfaltprimer BL20-RK.

Det nordiska klimatet har en tendens att försvåra applicering av vissa produkter, bland annat primrar. BLK20-RK är en asfaltprimer som har utvecklats för att kunna användas oavsett väderlek.

BL20-RK är en tunnflytande och mindre snabbtorkande asfaltprimer som du använder som förbehandling före isolering med bitumentätskikt samt bitumenmattor. Primern fungerar utmärkt i kall och fuktig väderlek när det kan vara svårt för emulsioner att fälla. Den kan dessutom användas på betong. Produkten ska läggas ut kall.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Vätska vid normal hanteringstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>23 °C

Självantändningstemperatur

>200 °C

Arbetstemperatur

Kall/ouppvärmd

Standardförpackning

1/1-fat om 180kg
Dunk om 5 och 20kg

Asfaltprimer – Isoglasyr 11 P - Asfaltprimer för kallt och fuktigt klimat

Två behållare för asfaltprimer Isoglasyr 11 P.

Det nordiska klimatet har en tendens att försvåra appliceringen av vissa produkter, bland annat primrar. Isoglasyr 11P är en snabb asfaltprimer som har utvecklats för att kunna användas som förbehandling innan du lägger ut gjutasfalt eller tätskiktsmattor, oavsett väderlek.

Isoglasyr 11P är snabbtorkande. Den fäller (torkar) på mellan 15-60 min beroende på yttertemperatur. Tack vare dess låga viskositet tränger den väl in i underlaget och ökar vidhäftningen mellan underlag och tätskikt. Isoglasyr 11P är till viss del dammbindande så att du får en bättre vidhäftning. Med andra ord är det den perfekta produkten för förbehandling av olika konstruktioner. Notera att Isoglasyr 11P läggs ut kall.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Vätska vid normal hanteringstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk/Aromatisk

Densitet

930 kg/m3

Flampunkt

>32,5 °C

Självantändningstemperatur

Ej tillämplig

Arbetstemperatur

Kall/ouppvärmd

Gjutasfaltmastix – Nabomastix polymer XP - Bekämpa envisa potthål med NXP

Gjustasfaltmastix Nabo NXP i förpackning.

Potthål, sprickor och spårbildningar är ett ofrånkomligt problem i ett klimat där årstiderna växlar. Räddaren i nöden heter Nabomastix Polymer.

Nabomastix Polymer(NXP) är en gjutasfaltmastix som består av polymerbindemedel av SBS-typ. Därför passar den utmärkt för just reparation av förargliga potthål, sprickor samt spårbildningar i asfalt och betongbeläggningar. Eftersom den maximala storleken på sten i NXP är fyra millimeter, kan mastixen rakas ut till mycket tunna skikt, vilket är ytterligare en fördel. Observera att särskilt anpassade grytor krävs vid användning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

2 000 kg/m3.

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>230°C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 40 kartonger (1,000 kg)

Asfaltlack – Isoglasyr 5 - Gör halkbanan blank och hal igen

För att försegla och förbättra gamla asfaltsytor behöver du en riktigt bra produkt. Isoglasyr 5 är en asfaltlack med processat bitumen som bas. Den ger till exempel halkbanor en blank och hal yta.

Isoglasyr 5 används med fördel till förbättring och försegling av gamla asfaltytor och halkbanor med mera. Isoglasyr 5 ger en mycket blank och hal yta. Krävs friktion måste ytan därför sandas innan materialet torkat. Produkten läggs ut kall. Efter utläggning bör ytan inte beträdas på minst tre dygn.

Beställ produkter

Läs mer om vår integritetspolicy