Strongphalt® - en kombination av asfalt och betong

Strongphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong - nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet samt betongens beständighet och bärighet.

Strongphalt tar mindre än halva tiden att lägga, jämfört med betong och beläggningen kan dessutom tas i bruk redan efter ett dygn.

Eftersom Strongphalt är slitstark, stabil, fogfri och oljeresistent och kan användas såväl inomhus som utomhus lämpar den sig särskilt väl för ytor med stora krav på bärighet.

Exempel på användningsområden är flygplatser, lastkajer, lastterminaler, varuhuslager, bussterminaler, parkeringshus, lagercentraler m.m.

Strongphalt kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong - asfaltens elasticitet och fogfrihet samt betongens beständighet och bärighet Jonas Nilsson