Standardmassor

NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Här förklarar vi begrepp, benämningar och användningsområden för några av de vanligaste asfaltmassorna.

Asfalt och beläggning

Beläggningar av varm massa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar och tillverkas i ett asfaltverk. Beroende på egenskaper och användningsområden blandas stenmaterial, bindemedlet bitumen och eventuella tillsatser till önskad kvalitet. Stenmaterialet utgörs i huvudsak av krossat berg och man varierar dess storlek och kvaliteter beroende på beläggningens önskade egenskaper.

Vägbeläggningens uppbyggnad

Vägbeläggningens uppbyggnad består vanligtvis av flera lager som alla bidrar till vägens beständighet och livslängd.

Slitlager

Slitlagret är det översta lagret och kan ha en rad olika egenskaper beroende på användningsområde. Kraven, liksom egenskaperna är oftast funktionella.

  • Hållfasthet
  • Friktion
  • Bullerreducerande
  • Jämnhet
  • Deformationsresistens
  • Nötningsmotstånd

Bindlager

När det ställs höga krav på stabilitet och styvhet använder man ett så kallat bindlager under slitlagret. Syftet är att fördela trafiklasten för att undvika sprickbildning och deformationer.

Bärlager

Bundet bärlager har i uppgift är att uppta och fördela trafikbelastningen till underliggande lager och där sammansättning och bärighet inte ska förändras med tiden.

Bilden är mörkblå bakgrund och innehåller endast text. Störst är texten ABT 16 70/100. 
ABT står för Asfaltbetong tät. 16 står för maxstorlek 16 på stenmaterialet. 70/100 är kvaliteten på bituminet.
En förklaring över hur asfaltbeteckningar är uppbyggda i exempel ABT 16 70/100