Standardmassor

NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Här förklarar vi begrepp, benämningar och användningsområden för några av de vanligaste asfaltmassorna.

Asfalt och beläggning

Beläggningar av varmmassa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar och tillverkas i ett asfaltverk. Beroende på egenskaper och användningsområden blandas stenmaterial och bindemedlet bitumen med olika proportioner och med olika kvalitet. Stenmaterialet utgörs i huvudsak av krossat berg och ju större fraktioner desto bättre tål beläggningen slitage från trafiken.

Vägbeläggningens uppbyggnad

Vägbeläggningens uppbyggnad består vanligtvis av flera lager som alla bidrar till vägens beständighet och livslängd.

Slitlager

Slitlagret är det översta lagret och kan ha en rad olika egenskaper beroende på användningsområde. Kraven, liksom egenskaperna är oftast funktionella.

  • Hållfasthet
  • Friktion
  • Bullerreducerande
  • Jämnhet
  • Deformationsresistens
  • Nötningsmotstånd

Bindlager

I de fall man använder bindlager ställs det höga krav på stabilitet, styvhet och beständighet. Syftet är att fördela trafiklasten för att undvika sprickbildning och deformation av underliggande lager.

Bärlager

Bundet bärlager har i uppgift är att uppta och fördela trafikbelastningen till underliggande lager och där sammansättning och bärighet inte ska förändras med tiden. Bundet bärlager med bitumen används i flexibla beläggningar.