Lisebergs nya vattenpark och hotell

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark. Uppdraget omfattar bland annat en vattenpark, ett upplevelsehotell och parkeringar. Liseberg har budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder SEK.

Liseberg är ett av Nordens mest populära resmål med drygt 3 miljoner årliga besökare. Nu storsatsar Liseberg på en ny helårsöppen vattenpark, ett upplevelsehotell i direkt anslutning till parken samt parkeringar.

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Liseberg. NCC ska först utföra infrastrukturarbeten, markparkeringar och ett planerat parkeringshus. Sedan påbörjas bygget av ett tematiserat upplevelsehotell på drygt 30 000 kvadratmeter med drygt 450 rum. Sist byggs vattenparken som kommer att vara 18 000 kvadratmeter stor, rymma 2 800 gäster samtidigt och ha ett tiotal vattenrutschbanor och bassänger.

Att driva projekt i partnering är ett optimalt arbetssätt i komplexa och stora byggen och möjliggör en bättre slutprodukt. NCC:s har stor erfarenhet av att bygga simhallar och badanläggningar samt vatten- och miljöspecialister inom NCC Badhus, vilket kommer väl till pass vid byggnationen av en av Sveriges största vattenparker.

I maj inleddes arbeten för projektering. När parterna är överens om nästa steg, sker bygget av markparkeringar, vilka beräknas vara färdiga till säsongen 2019. Hotellet och vattenparken planeras stå klara mellan 2021 och 2023.

Illustrationer: Liseberg

Bild på Torleif Harrysson, affärschef Väst NCC Building Sweden.
Torleif Harrysson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden