Bild på nya E4 vid Rotebro. Lång exponering skapar konturer av bilarnas strålkastare.

Sveriges första miljöklassade vägbroar i Rotebro

NCC bygger två nya vägbroar över Ostkustbanan vid E4 Rotebro. Det är det första svenska mark- och anläggningsprojekt som påbörjat en BREEAM-certifiering. NCC är därmed först i Sverige att tillämpa BREEAM för svenska förhållanden.

NCC är först i Sverige med att tillämpa BREEAM för svenska förhållanden. Vi drar lärdomar som gynnar hela anläggningsbranschen.

Den nya östra bron byggs i ett provisoriskt läge och används under byggnadstiden som tillfällig förbifart. Därefter rivs den befintliga västra bron och ersätts med en ny. Vidare så rivs även den befintliga östra bron och den nya östra bron skjuts till sitt permanenta läge. På så sätt finns det under största delen av byggnadstiden två separata broar med varsin trefilig motorväg där trafikanterna kan passera. Lösningen ger jämnare trafikrytm, mindre avgaser och mindre buller eftersom risken för köbildning minskar.

Se Trafikverkets film om hur östra bron skjuts på plats.

Förutom rivning av tidigare broar och bygget av två nya, krävs en utbyggnad av E4:ans tillfarter till broarna. Kommunens kringliggande vägar, bussgata, gång- och cykelvägar byggs också om.