NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö

Väg, E12 Umeå

NCC har tecknat kontrakt med Trafikverket om att bygga ut väg E12 som en del av den nya ringleden runt Umeå. I uppdraget ingår bland annat att bygga tio broar och anlägga sju kilometer ny väg. Ordervärdet uppgår till cirka 400 MSEK.

Det är väg E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Sträckan utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå.

Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden. Det gör att det blir  mindre biltrafik i centrum och därmed bättre miljö och renare luft i Umeå.  

Projektet innebär att NCC ska anlägga sju kilometer ny väg, tio broar varav fyra tågbroar och två trafikplatser. Jord- och stenmassor som uppstår kommer att i så stor utsträckning som möjligt att användas i projektet.

En viktig aspekt är att samordna trafikanter och allmänheten då arbetet bedrivs i närhet till befintlig bebyggelse.

– Projektets olika utmaningar ställer krav på god planering för att minimera störningarna och skapa en säker trafikmiljö för trafikanter och en säker arbetsmiljö för dem som arbetar i projektet. Något vi har stor erfarenhet av, säger Anders Gard, produktionschef NCC Infrastructure.