Fokusbild på en vägren med skog i bakgrunden.

Ny säker väg mellan Sala och Gävle

NCC bygger två mil helt ny mötesfri väg, som blir dubbelt så bred som den gamla sträckan på väg 56 mellan Västerås och Gävle. När arbetet är klart i juli 2017 förbättras både framkomlighet och trafiksäkerhet avsevärt.

Väg 56, den så kallade ”räta linjen”, är en viktig transportled för långväga och tung trafik mellan norra och södra Sverige. På nästan hela sträckan - 20 kilometer mellan Stingtorpet och Tärnsjö anlägger NCC en helt ny och dubbelt så bred väg, med mitträcken och omväxlande 2+1 körfält för ökad trafiksäkerhet. Den säkrare vägen gör att hastigheten kan höjas från 80 till 90 kilometer i timmen.

Vägen går idag på Enköpingsåsen, som har viktiga grundvattenmagasin. Den nya vägen byggs bredvid åsen, vilket innebar utmaningar i geotekniken, som NCC löste med hjälp av sin geotekniska specialistkompetens. Den nya placeringen, tillsammans med en säkrare väg, skyddar grundvattnet bättre från trafikolyckor som kan ge farliga utsläpp.