Närbild på vägarbete i mörker.

Väg 321, Svenstavik - Månåsen, Jämtland

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att förbättra säkerheten på väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen i Jämtland. Vägen är en viktig transportled för tung trafik och turism till Åre och Storlien. Ordervärdet uppgår till 160 MSEK.

I uppdraget ska NCC se till att vägen rätas ut och att tillgängligheten förbättras. Skarpa krön och kurvor byggs bort och bärigheten på vägen justeras för att motverka spårighet. I arbetet ingår även att anlägga en ny separat gång- och cykelväg mellan Galhammarsudden och Hoverberg så dessa trafikanter får bättre skydd.

Vägsträckan är knappt fyra mil lång och hårt trafikerad, det är mycket godstrafik och om vintern är det många vintersportare som tar väg 321 till fjällen. Exploatering av områden med handelsverksamhet längs med sträckan har även inneburit förändrade trafikbeteenden som nu byggs in med av och påfarter i vägsträckan.