Utbyggnad av Södersjukhuset, Stockholm

NCC har byggt ut Södersjukhuset i Stockholm på uppdrag av Locum. I uppdraget ingick två byggnader; en ny behandlingsbyggnad och en försöljningsbyggnad för drift och underhåll.

– Det här är ett projekt i samverkan. Och redan initialt ser vi stora fördelar med att jobba tätt tillsammans med kunden för att hitta kostnadseffektiva lösningar till projektet, säger Matti Virkki, affärschef på NCC Building Sverige.

Två nya byggnader för framtidens sjukhus

Den ena byggnaden för behandlingar omfattar cirka 32 500 kvadratmeter och inrymmer nya operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning.

I den andra försöljningsbyggnaden finns sjukhusets driftsfunktioner, som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft, och omfattar 8 500 kvadratmeter.

Bild på Matti Virkki, affärschef Hus Stockholm, NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Matti Virkki

Affärschef Hus Stockholm, NCC Building Sweden

Irene Knutar

Projektchef, NCC Building Sweden