Utbyggnad av Södersjukhuset, Stockholm

Satsningen på Södersjukhuset i Stockholm är en av de största någonsin inom den svenska hälso- och sjukvården. NCC har i samverkan med beställaren Locum byggt två helt nya byggnader. En behandlingsbyggnad och en försörjningsbyggnad för drift och underhåll.

Kort om projektet

Behandlingsbyggnaden (BY70) innefattar en yta på ca 28 000 kvadratmeter. Här finns 24 operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning. I försörjningsbyggnaden, (BY74) finns sjukhusets driftsfunktioner, inkluderat sopcentral, godsmottagning och reservkraft. Den senare innefattar 8 500 kvadratmeter. Båda byggnaderna är preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad Guld. Detta har inneburit höga krav och ambitioner gällande klimatsmarta energilösningar, materialval och lokaler som ger bra arbetsflöden för verksamheten.

Samverkan är nyckeln till framgång

NCC och Locum har drivit projektet i samverkan där det första steget var att projektera, planera och kostnadskalkylera inför produktionsstarten. Entreprenaden delades upp i tre delprojekt som har avropats i takt med att projektet fortskridit. Projektet har sysselsatt närmare 400 personer.

Lagarbete är viktigt i alla projekt, men absolut avgörande i ett så komplext projekt som SÖS. Den gemensamma projektledningen fick alla att dra åt samma håll, med verksamheten och patientens bästa i fokus.

Målet var att skapa en högteknologisk och modern vårdmiljö för att möta framtidens vårdbehov med ökad operationskapacitet. NCC Projektstudio användes i projekteringen för att tidigt samla och nyttja all kompetens och hitta de bästa lösningarna för vårdpersonal, patienter och driftsorganisation. Här lades grunden för att hålla ihop den avancerade installationstekniken och få fram de bästa lösningarna för vården.

Robert Hägglund

Projektchef, NCC Building Sweden

Bild på Matti Virkki, affärschef Hus Stockholm, NCC Building
Matti Virkki

Affärschef Hus Stockholm, NCC Building Sweden