Utbyggnad av Södersjukhuset, Stockholm

NCC bygger ut Södersjukhuset i Stockholm på uppdrag av Locum. I uppdraget ingår två byggnader. En ny byggnad för behandlingar och en för drift och underhåll.

Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning. I den andra ska sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft att finnas.

– Det här är ett projekt i samverkan. Och redan initialt ser vi stora fördelar med att jobba tätt tillsammans med kunden för att hitta kostnadseffektiva lösningar till projektet, säger Matti Virkki, affärschef på NCC Construction Sverige

Tre delprojekt

NCC och Locum driver projektet i samverkan. Det första steget är att projektera, planera och kostnadskalkylera inför produktionsstarten. Entreprenaden är uppdelad i tre delprojekt som avropas i takt med att projektet fortskrider.

De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag. Projektet sysselsätter närmare 400 personer.

Bild på Matti Virkki, affärschef Hus Stockholm, NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Matti Virkki

Affärschef Hus Stockholm, NCC Building Sweden

Irene Knutar

Projektchef, NCC Building Sweden