WSP vinner med hållbar arbetsmiljö

Kraven var höga när konsultföretaget WSP skulle byta kontor. Enligt Mickey Johansson, vice vd på WSP Sverige, påverkar den hållbara arbetsmiljön verksamheten positivt.

Nya, flexibla lokaler med ett bra inomhusklimat stod på kravspecifikationen när WSP såg sig om efter lokal till ett nytt Göteborgskontor. Valet föll på det miljöprofilerade kontorshuset Ullevigatan 17-19 , en kort promenad från Göteborgs centralstation.

– Fastigheten på Ullevigatan motsvarar både de hållbarhetsfrågor vi arbetar med och de höga krav vi har på god arbetsmiljö, säger Mickey Johansson.

Ullevigatan 17-19 har certifierats enligt energicertifieringssystemet GreenBuilding och miljöcertifierats enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Flytten till Ullevigatan var en del av WSP:s arbete med att påverka den egna verksamhetens källor till miljöpåverkan.

– Miljöcertifieringen är en garanti för att våra krav gällande byggande och förvaltning har uppfyllts. Vi har ett tjänsteerbjudande som är tydligt inriktat på samhällsutveckling och samhällsbyggnad. Då är det viktigt att vi själva agerar på ett ansvarstagande sätt, säger Mickey Johansson.

Rätt läge minskar miljöpåverkan

Fastigheten ligger centralt i Göteborg, intill stadens arenor och evenemangsstråk. Läget är synligt och lättåtkomligt vilket varit mycket betydelsefullt för WSP Sverige som identifierat medarbetarnas resor som sin största källa till egen miljöpåverkan.

– Vi har gjort en mobilitetsanalys och räknar med att flytten från Gamlestaden till Ullevigatan har sänkt koldioxidutsläppen för resor från och till arbetsplatsen med 25 procent. Vi har också gett goda förutsättningar att kunna cykla till jobbet. Vi ser till att det finns gott om omklädningsrum och ordentlig cykelförvaring, säger Mickey Johansson.

Som konsultföretag verkar WSP på två marknader. Kundsidan är den ena men företaget konkurrerar också på arbetsgivarmarknaden.

Vi vill kunna erbjuda såväl utvecklande arbetsuppgifter som en attraktiv arbetsmiljö. Kontoret skall dessutom vara lätt att ta sig till. Ska vi vara attraktiva mot egen personal så förväntas man som arbetsgivare också ha ett hållbarhetsperspektiv. Lokalerna är avgörande i detta.

Hälsosamt med kontorsflytt

För WSP är kontoret ett strategiskt verktyg där de sociala och interaktiva aspekterna är särskilt viktiga. Därför valde WSP en öppen kontorslösning i kombination med olika former av resursrum, som exempelvis tysta rum och konferensrum. Den öppna lösningen ska stimulera samverkan mellan olika delar av bolaget, därför utformas kontoret för att kunna erbjuda kontaktytor och mötesplatser. Mickey Johansson ser fördelarna med att ha lämnat de gamla lokalerna, som de flyttade in i 1997, bakom sig.

– Vid en flytt tänker man igenom arbetssätt, behov och vad man vill med sina lokaler. Det är hälsosamt för företag att gå igenom processen och lokalutformningen. Sitter man i ett befintligt kontor är man så låst av att saker bedrivs på ett visst sätt. En ny plats ger per automatik helt nya förutsättningar. För oss känns det positivt, säger Mickey Johansson.