Illustrationsbild av Uddevalla kajpromenad med flera människor längs kajen.