Bild på gata vid Värtastationen i Stockholm.

Två nya ställverksbyggnader till Värtastationen, Stockholm

NCC har i uppdrag av Linxon att uppföra nya ställverksbyggnader till Värtastationen, i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Affären är en totalentreprenad till Linxon, med slutkund Ellevio. NCC:s del har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.

Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i sitt slag. Projektet är en viktig pusselbit för att säkra Stockholms fortsatta elektrifiering. I över hundra år har Värtan varit ett nav i Stockholms elförsörjning och helt avgörande för stadens utveckling.

– Vi är mycket stolta över förtroendet som Ellevio har visat oss. Vi kommer att bygga det största ställverket i Ellevios historia i samarbete med NCC som har lång erfarenhet av komplexa byggprojekt, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Sverige.

NCC ansvarar för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

Den nya stamnätsstationen kommer att finnas på samma plats som den befintliga, men byggas in och ta mindre yta i anspråk

Ett projekt som detta, som är driftsatt under hela byggtiden, kräver både precision i projektledning och projektkoordination, vilket vi kommer säkerställa genom ett tätt samarbete med Linxon och Ellevio, säger Henrik Landelius affärsområdeschef NCC Building Sweden.