Toresta, miljöanpassad mottagning av berg när Förbifart Stockholm byggs

Transporter via Stockholms vattenvägar är effektiva och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Toresta, Upplands Bro kommun vill vi ta emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm.

Miljöanpassade transporter

Med Mälarens farleder krymper avstånden i Stockholmsregionen. Transporter till sjöss minskar koldioxidutsläppen och minskar de tunga landsvägstransporterna. Varje båt eller pråm motsvarar 100 lastbilar, i snitt har de en last på 3000 ton (mellan 250 0 – 5000 ton). Sjötransporter är ett bra sätt att transportera berg ur miljösynpunkt.

NCC kommer att uppföra en tillfällig hamn

För att kunna ta emot sten från Förbifarten kommer vi att anlägga en tillfällig mottagningshamn i Toresta. Toresta ligger vid Kalmarviken i Upplands Bro kommun, strax utanför Bålsta. Här har vi bedrivit grus- och bergtäkt under flera decennier och vi har mycket god kännedom om området och erfarenhet av hantering av bergmaterial på platsen.

I Toresta kommer vi att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm från någon av de tre utskeppningshamnarna Norra Lovö, Malmviken på Ekerö eller Sätra hamn i södra Stockholm, men även mindre mängder material från andra hamnar.

Det här gör vi för att störa så lite så möjligt

Vår verksamhet är omgärdad av lagar och kontroller, vilket vi tycker är bra. Vi vet också att de allra flesta anser vår verksamhet bullrig och störande. Därför är det viktigt för oss att göra allt vi kan för att minska buller och andra störningar.

  • Stenen kommer till Toresta på pråm eller båt, det finns inga lastluckor som slamrar
  • Stenmaterialet fraktas på ett transportband upp till täkten, vilket innebär mindre och lägre buller jämfört med transporter med dumprar (stora maskiner).
  • Vi ordnar passage förbi hamnen för att du som vill promenera eller åka skridskor vintertid ska kunna göra det.
  • Vi behåller så mycket växtlighet som möjligt runt hamnen för att skapa bullerskydd.
  • Vi har anpassat verksamheter till de bullernivåer som gäller för ny industri, vilka är lägre än de nivåer som gällt för den verksamhet vi bedrivit fram tills idag.