Illustration över kommande cykelstråk med personer cyklandes på den, del av Tomtebo strand, Umeå.

Tomtebo strand i Umeå

Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå. Där planeras en ny stadsdel med cirka 3 000 bostäder och 100 000 m2 verksamhetslokaler.

En stadsdel med hållbar profil skapas med förutsättningar för gemensamt socialt ansvar, aktivitet, liv och rörelse. NCC är en av de privata byggaktörer som tillsammans med kommunala bolag är med i planeringen för att sedan bygga i området.

NCC vill fortsätta att bidra till regionens tillväxt. Umeå är en viktig växande norrländsk stad med sitt universitet, sjukhus och näringsliv där behovet av bostäder är stort.

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.
Visionen för Tomtebo strand
Daniel Ödling

Produktionschef, Södra Norrland, NCC Building Sweden