Illustration över kommande cykelstråk med personer cyklandes på den, del av Tomtebo strand, Umeå.