Skansens Sollidenscen i Stockholm

Skansens Sollidenscen har blivit norra Europas bästa utomhusscen. Den har blivit tre gånger större och det nya taket ovanför scenen har utformats i fartygsplåt. Snäckan från 1938 har bevarats och restaurerats.

Den klassiska Sollidenscenen, där Skansens alla stora evenemang som Allsången, nyårsfirandet och midsommarfirandet håller till, har fått ett helt nytt utseende. Fram tills nu har scenen i princip sett lika ut sedan 1938.

Förutom själva scenen har vi även byggt om asfaltsplanen framför scenen där publiken sitter och står. Marken på 4 700 kvadratmeter är delvis täckt av markerade, stenbelagda ytor samt långa låga trappor.

Kontrollen av scentekniken har fått en egen byggnad med välvt tak och väggar, klädda i koppar. Den är byggd mittemot scenen nära Sollidens restaurang. Dessutom har vi byggt två nya byggnader på ömse sidor av scenen med artistloger och teknikförråd. De har fått en massiv trästomme med ekpanel.

Allt stod klart och invigdes lagom till nationaldagen den 6 juni 2013.