Skolor på Öckerö

I partnering med Öckerö kommun, Öckerö Fastighets AB och KUB arkitekter har NCC byggt en ny skola samt byggt till en skola i kommunen.

Öckerö kommuns befolkning har ökat de senaste 30 åren. Vissa skolor har blivit omoderna, därför har verksamheten koncentrerats till Brattebergsskolan på Öckerö och Hedenskolan på Hönö. Skolorna är så kallade F-9-skolor.

700 elever på Öckerö har fått nya lokaler när kommunen satsat på att modernisera skolorna i Heden och Bratteberg. Båda skolorna är projekterade och byggda för att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver. Certifieringen ställer krav på byggnadens miljöprestanda, låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. 

De nya skolorna

De nya skolorna har fått olika profil och fokus har lagts på att skapa pedagogiska lokaler som främjar lärandet. Hållbarhet har varit ett av ledorden. Tanken var att bygga moderna skolor som lever upp till framtidens krav och förväntningar såväl miljömässigt som ekonomiskt och pedagogiskt.

Den nya Brattebergsskolan är nu en 4 500 kvm stor skola med modern träfasad och stod redo att välkomna eleverna vårterminen 2017. Hedenskolans lokaler står kvar, men har utökats med en tillbyggnad om 1 700 kvm och rymmer nu 375 elever. Tillbyggnaden stod klar hösten 2016.

Bygget genomfördes i partnering, en samverkansform där NCC, Öckerö kommun, Öckerö Fastighets AB och KUB arkitekter tillsammans löste uppdraget i öppen dialog med fokus på bästa resultat för projektet. 

Utformning av nya Brattebergsskolan

Nybyggnaden omfamnar sydsluttningen och skapar där en skyddad innergård från östanvinden för de yngsta att leka på. Nedanför berget från stora skolgården ligger huvudentrén i skolans bottenplan. Här finns elevkaféet och hemkunskapens avsmakningsbord. Verkstäder för bild samt textil-, trä- och metallslöjd vetter mot stora skolgården. I entréns förlängning ligger salar för musik och scenkonst. 

Foton: Öckerö kommun

Bild på Torleif Harrysson, affärschef Väst NCC Building Sweden.
Torleif Harrysson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden