Illustration på kvarteret i kvällsgryning, med livlig trafik på gatorna.

Senapsfabriken Kvarter 2, Uppsala

I centrala Uppsala byter ett industriområde skepnad. Här bygger NCC 454 hyreslägenheter och lokaler för service.

I ett centralt läge nära Uppsala Resecentrum omvandlas ett område tidigare präglat av industribebyggelse till 454 nya bostäder. I det nya bostadskvarteret byggs även fem lokaler för handel och service. NCC startade produktionen 2016 på uppdrag av Magnolia Bostad.

Möter bostadsbristen

Bostadskvarteret kommer att bidra till kommunens behov av bostäder i allmänhet, och av mindre hyresrätter i synnerhet. Det blir den första etappen i en större utveckling av området och skapar en välkomnande infart till Uppsala. De första hyresgästerna beräknas flytta in tredje kvartalet 2018.

Miljöbyggnad Silver

Ambitionen är även att huset miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I klassificeringen bedöms miljöaspekter som energianvändning, energikällor, innemiljö, material och kemikalier. Kvarteret har även hiss till en cykelparkering i källaren.

Smakfull arkitektur

Fasader i ljusa färger, puts, tegel, glas och trä skapar ett varierat uttryck. Huvudstråk i gatuplan karaktäriseras av glaspartier och de träinklädda entréerna bjuder in till huset. Kvarterets innergård är en grön oas för uteliv och lek.