Bild på resecentrumet Kungälv.

Nytt resecentrum i Kungälv

NCC har byggt ett nytt resecentrum i Kungälv. Byggnaden rymmer vänthall för resenärer i två plan samt butik- och caféytor.

Resecentrumbyggnaden har en tydlig gestaltning mot E6. Gavlar och tak är av rosttrögt stål med grönskande takyta av sedum. Byggnaden om cirka 800 kvadratmeter inrymmer vänthall i två plan med sittplatser, realtidsinformation och wi-fi samt resenärsservice och pausutrymmen för busschaufförer. 

Det nya resecentrumet är placerat på den östra sidan om E6 vid Kungälvsmotet. Med hållplatslägen för tio bussar är det en viktig knutpunkt som ökar tillgängligheten från större delar av staden, vilket ligger i linje med kommunens ambition att länka ihop västra och östra sidan av Kungälv med tätare stadsbyggnad.

NCC har tidigare även byggt resecentrumet vid Skeppsbron i Göteborg för Västtrafiks räkning.

Joakim Antonsson

Affärschef, NCC Building Sweden