Nya Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden

I den växande Järvastaden har NCC byggt nya Raul Wallenbergskolan i samverkan med Hemsö Fastighets AB. Även en ny idrottshall som används av både skolan och Solna stads fritids- och föreningsverksamhet.

Järvastaden i Solna växer och behovet av skolverksamhet är stort. Här har NCC och Hemsö Fastighets AB skapat en hållbar och attraktiv skolmiljö tillsammans. Den nya Raoul Wallenbergskolan är "skolan mitt i byn", en mötesplats för olika åldrar, barn och vuxna.

En skola att samlas vid

Raoul Wallenbergskolan F–6 består av två byggnader om vardera två våningar fördelade på 5 300 kvadratmeter. Byggnaderna rymmer idrottshall och skollokaler för cirka 500 elever. I skolköket kommer skollunch att tillredas av en restauratör. Det ska även finnas möjlighet att beställa middagsmat för föräldrar och andra som har aktiviteter i skolan.

Multifunktionell idrottshall

Den multifunktionella idrottshallen ska även ge plats för bland annat fritidsverksamhet, slöjdsalar, hemkunskapsal, musiksal och klassrum för årskurs 6. Den ska även fungera som aula.

Solna stad har beslutat att hyra idrottshallen på vardagar och helger när skolan inte använder den. Då kan skolan användas av föreningar och enskilda organisationer. Även den fritidsgård som planeras i skolbyggnaden ska hyras av Solna stad på heltid.

Miljöbyggnad Silver

Skolans byggnader miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att elever och personal får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, sunda byggmaterial och låg energianvändning.

Bygger skola i samverkan

Bygget av Raoul Wallenbergskolan är ett samverkansprojekt mellan Hemsö Fastighets AB och NCC där Raoul Wallenbergskolan, liksom Solna kommun, är engagerade parter. Första spadtaget togs den 5 april 2016 och höstterminen 2017 invigde skolans första elever de nya, fina lokalerna.

Mats Bergendahl

Affärschef, NCC Building Sweden