Radhus med vit fasad och loftgång för andra våningen.

Plusenergihus, Harplinge

För Halmstads Fastighets AB, HFAB, har NCC byggt Sveriges första flerbostadshus som ger mer energi än det tar.

Huset, som NCC byggt för HFAB i Harplinge i Halmstad kommun, producerar mer el än vad som går åt, inklusive hyresgästens förbrukning. Detta görs möjligt med solceller på husets tak som beräknas producera energi till värme, vatten, fastighetsenergi och hushållsel plus ge ett överskott som går ut i elnätet.

Välisolerat och energisnålt

Huset är byggt tätt, välisolerat och energisnålt med solceller på taket. HFAB kallar bygget för plusenergihus och beskriver det som ett passivhus som kombinerats med en effektiv värmeproduktion och solenergi.

Välbeprövade metoder

HFAB och NCC använde välbeprövade metoder och samarbetade med Karin Adalberth, som byggt Sveriges mest energieffektiva villa i Lund som Plusenergihus. Huset rymmer åtta lägenheter och inflyttning var i september 2014.