Dubbelspårig järnväg när Ostkustbanan byggs ut

Tack vare 5 km ny dubbelspårig järnväg mellan Skutskär och Furuvik har den sista flaskhalsen på Ostkustbanan nu byggts bort. Effektiva lösningar, justerad sträckning och nära samverkan gjorde att totalkostnaden landade 90 MSEK under budget. Nominerad till Årets Bygge 2017.

Utbyggnaden av dubbelspår på den 5 kilometer långa sträckan är del av en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan. Projektet genomsyrades av en bra samverkan mellan de fem entreprenörer som Trafikverket kontrakterat för hela sträckan. NCC ansvarade för omfattande markarbeten i första etappen, en 3,5 km lång sträckning genom Uppland.

Infrastruktur för framtiden

Omfattande markarbeten krävdes för att förbereda för de 3,5 km dubbelspår, sidospår, vägar och servicevägar på NCC:s del av entreprenaden. Cirka 250 000 kubikmeter schaktade massor och 343 000 ton fyllning med bergmaterial krävde sin logistik för ett hållbart genomförande. Genom återvinning och noggrann planering kunde transporter minimeras.

Projektanpassad lösning en vinnare

För bullerplanket hittade NCC en projektanpassad lösning. Att välja bort standardlösningen visade sig vara ett vinnande koncept på flera sätt. Genom specialdimensionerade, lättare stolpar behövdes mindre material och färre transporter, med miljövinster och lägre kostnader som följd. Eftersom stolparna dessutom blev enklare att hantera, förbättrades även arbetsmiljön.

Mer järnväg för pengarna

Projektet startade med en nära tio år lång utredningsperiod, där konsekvenser av olika alternativ för utbyggnaden studerades och jämfördes. Järnvägsutredningen fastnade vid alternativet att dra om järnvägssträckan helt och inte bara uppgradera den gamla sträckan till dubbelspår.

Tack vare ett nära samarbete vid utformningen kunde smartare och resurseffektiva lösningar väljas med miljövinster och lägre kostnader som följd. Trafikverkets budget för projektet kunde därför skrivas ner från 720 miljoner kronor till 630 miljoner kronor.