Skiss: Studio3D

Renovering av Brf Eddan, Helsingborg

I partnering med HSB Nordvästra Skåne har vi försett Brf Eddan med 221 bostadsrätter i Helsingborg med nya fönster, inglasade och enhetlig balkonger samt renoverat fasad och tak.

Brf Eddan består av totalt 221 bostadsrätter och NCC:s uppdrag innefattade byte av samtliga fönster, renovering och inglasning av balkonger, fasadrenovering, takomläggning samt nya entréer.

Renoveringsarbetet påbörjades i april 2020 och var avslutat under hösten 2021. Innan dess hade parterna tillsammans planerat och projekterat arbetet.

David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden