Flygbild på avloppsreningsverk i Åkersberga.

Nytt avloppsreningsverk planeras i samverkan

NCC och Roslagsvatten ska i samverkan bygga ett nytt, modernt avloppsreningsverk i Margretelund i Åkersberga i Stockholm. Det nya reningsverket ska bli ett av Sveriges modernaste avloppsreningsverk.

Ett helt nytt avloppsreningsverk ska byggas för att möta framtida miljökrav och säkra den framtida avloppsreningen i Österåkers kommun och Vaxholms stad.
Avloppsreningsverket kommer att bli digitaliserat och automatiserat och utrustas med den senaste tekniken för vattenrening. Samtidigt kommer det att ha flexibilitet för framtida teknikutveckling och krav på rening och kretslopp. Reningsverket kommer att vara självförsörjande på el via solceller och energilagring och anpassat för klimatförändringar och extremväder.

−Jag känner stor tillförsikt till att Roslagsvatten tillsammans med NCC kommer att kunna bygga ett reningsverk för framtiden. NCC:s gedigna erfarenhet av byggnation av reningsverk som samverkansprojekt och Roslagsvattens framtidsvisioner utgör en stabil grund för utvecklandet av Sveriges modernaste och renaste reningsverk, säger Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten.

Avloppsreningsverket ska byggas på samma tomt som det nuvarande avloppsreningsverket som kommer att vara i drift under hela byggnationen. I juni påbörjas arbetet med att utveckla det nya avloppsreningsverket utifrån Roslagsvattens behov och krav. I nästa fas görs projektering, och budget för projektet fastställs.

− Nu ska vi utforma den rätta anläggningen för Roslagsvatten och invånarna i Österåker och Vaxholm. Genom att vi kommer in tidigt i processen kan vi bidra på bästa sätt med vår kompetens till exempel gällande systemval och byggbarhet, säger Per Johansson, affärschef för NCC Vatten och Miljöteknik.

NCC har kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsreningsverk. De senaste fem åren har NCC byggt 25 VA-anläggningar i samverkan.

Stefan Green

Produktionschef, NCC Infrastructure