NCC har byggt Järvenskolan i Katrineholm

NCC har i samverkan med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, färdigställt nya Järvenskolan, en idrottshall samt ombyggnad av befintliga Tallåsskolan i Katrineholm. Uppdraget genomfördes som en totalentreprenad i partneringsamarbete.

– NCC beskrev ett genomtänkt arbetssätt i sitt anbud för att utföra projektet, som bland annat innebar stora krav på planering och kommunikation eftersom vi byggde i och intill pågående skolverksamhet, säger Niclas Bloom, byggprojektledare KFAB.

Kommunen tog beslut redan 2014 om att bygga Järvenskolan och samarbetet mellan KFAB och NCC inleddes 2018. Projektet omfattade en ny idrottshall på cirka 8 500 kvadratmeter som skulle samla Katrineholms högstadieelever under ett tak. I en andra etapp byggdes den befintliga Tallåsskolan om och moderniserades och länkades genom ett större glasparti samman med den nya idrottshallen.

– Eleverna har varit i fokus i nya Järvenskolan som är en skola i framkant både pedagogiskt och arkitektoniskt. Skolan bidrar till att framtidssäkra Katrineholm och är den första nybyggda skolan i kommunen på 50 år, säger Staffan Östlund, affärschef NCC Building. 

Den nya idrottshallen med tillhörande omklädningsrum byggdes på samma område för att möta det ökade elevantalet när skolan byggdes ut. Den totala ytan för utbyggnaden uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm och idrottshall 1 150 kvm. Skolan har plats för 1 300 elever i årskurs 7-9.

Den nya utbyggnaden har fått namnet Järvenskolan och är en modern skola med ny teknik och planerades utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingick bland annat att skapa en trygg skola för alla elevers behov. Järvenskolan är byggd enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, ventilation och energianvändning.

Järvenskolan är byggd för att vara en trygg plats för lärare och elever och anpassad för moderna undervisningsmetoder. Vid spadtaget lyfte eleverna att de hoppas att skolans lokaler skulle bidra till att det blev lättare att koncentrera sig och att luften är bra.

– Det har varit roligt att tillsammans med KFAB utveckla och bedriva partneringsamarbete, där en öppen dialog och löpande gemensamma beslut gav bästa slutprodukt med denna framtida skolbyggnad för Katrineholms elever, säger Staffan Östlund, affärschef på NCC Building.

Hänsyn till pågående verksamhet och befintlig skolbyggnad

Den befintliga skolverksamheten var i drift under hela byggtiden, vilket innebar att det var viktigt med hänsyn, säkerhet, provisorier, installationsfunktioner och att störande arbeten minimerades under byggtiden.

Stor hänsyn togs också till den gamla skolan och dess utformning. De stora utmaningarna låg i att uppfylla våra egna, KFAB och verksamhetens förväntningar och samtidigt nå besparingsmålet om 2–3 procent:

– Vi har jobbat med kloka metodval, där ett exempel är att vi valt en annan utformning av stommen som gör att vi kunde satsa mer på fasadens utformning och ändå ligga inom projektets målbudget, berättar Staffan Östlund.

Den nya Järvenskolan planeras stå klar till höstterminen 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Östlund, affärschef NCC Building