Bild på interiör i lägenhet.

NCC fortsätter renovera åt Östersundshem

NCC ska på uppdrag av Östersundshem renovera 192 lägenheter i centrala Östersund. Uppdraget är den enskilt största renoveringen inom länet i modern tid. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC har fått i uppdrag att renovera totalt åtta huskroppar både utvändigt och invändigt. För tre år sedan tecknade NCC och Östersundshem ett strategiskt ramavtal för renovering av totalt fyra fastigheter i Östersund. Första etappen var studentlägenheterna i fastigheten kv. Monopolet. Nu inleds etapp två där NCC ska renovera 192 lägenheter i fastigheten kv. Hjorten som ursprungligen uppfördes 1947–1950. 

– Vi har nyligen renoverat kv. Monopolet tillsammans med NCC och vi kan tryggt se fram emot det fortsatta samarbetet nu när det är dags för kv. Hjorten att påbörja sin renovering, säger Per-Anders Strandberg, projektchef på Östersundshem.

Huskropparna består av betongstommar, utfackningsväggar, tegeltak på trästomme och tegelfasader om tre våningar med källare. NCC ska bygga avlopp och värmestammar, ny el & ventilation, nya badrum & kök, nya ytskikt samt förbättringar av fasaden och balkongerna. Till sist ska utomhusbelysningen ses över. I ett av husen ska nya enrumslägenheter skapas av det befintliga vindsutrymmet. De boende kommer flytta ut tillfälligt husvis under renoveringen, som görs utan kvarboende.

– Vi tar med oss alla positiva erfarenheter från den första etappen och fortsätter det goda samarbetet med inarbetade partners i nästa etapp. Målbilden är att arbetsmetoderna ska bli ännu effektivare för att optimera produktionen och resultatet. Framför allt ska vi fortsätta skapa fina och välfungerande hem att flytta tillbaka till, säger Jaqueline Ewertzh, projektchef på NCC.

För tre år sedan släppte NCC sin upprustningsrapport med siffror från SCB som visade att hela 85 procent av bostäderna som är byggda i miljonprogrammet i Jämtlands län är i behov av upprustning. Detta innebär att 3 762 bostäder i Jämtland är i behov av upprustning. I och med projektet minskar den listan nu med ytterligare 192 bostäder.
Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building under andra kvartalet 2023. Arbetet inleds i tredje kvartalet 2023 och beräknas stå klart under första kvartalet 2026.

Jaqueline Ewerthz

Projektchef, Norrland, NCC Building Sweden