Bild från ett gasisolerat ställverk i Hammarby Sjöstad.

220 kV gasisolerat ställverk i Hammarby sjöstad

NCC som huvudentreprenör bygger i samverkan med Ellevio och Hitatchi Energy en modern ställverksbyggnad i centrala Stockholm. I och med ombyggnaden av stationen får Stockholms elnät högre effekt, en förutsättning för stadens fortsatta elektrifiering och expansion. Den nya tunnelbanans södra linjer, såväl som laddning av elbussar och omdaningen av Slakthusområdet till bostadsområde är beroende av stationens utbyggnad.

– Stationen i Hammarby Sjöstad är en avgörande pusselbit när vi rustar Stockholm för framtiden, accelererar elektrifieringen och säkrar kapacitetsbehovet. Vi valde NCC för att de kunde möta högt ställda krav och har både kapacitet och kunskap att genomföra komplexa infrastrukturprojekt, säger Johanna Walterson, chef för program och projekt på Ellevio.

Tidigare har NCC, Hitatchi Energy och Ellevio i samverkan tagit fram design, planering och budget för den nya anläggningen. I etappen som nu inleds görs bygghandlingsprojektering och utförandet av själva stationen. NCC har nu påbörjat uppförandet av det nya ställverket genom att byta ut och flytta ett antal högspänningskablar. I nästa steg ska marken spontas och pålas för att stabiliseras inför schaktningen för en ny källarvåning. Byggnadens stomme ska resas sommaren 2023.

– Projektet är mycket tekniskt utmanande med bland annat avancerad grundläggning i ett befintligt elstationsområde som dessutom är i drift samtidigt som vi bygger. Genom ett nära och tryggt samarbete med vår tekniska partner Hitatchi Energy och Ellevio säkerställer vi utbyggnaden av Stockholms elförsörjning, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sverige.

Arbetet inleddes våren 2022 och ställverket planeras stå klart hösten 2025.