Illustration: Archus.
Illustration: Archus.

NCC bygger ut Carlforsska gymnasiet i Västerås

NCC bygger tillsammans med Västerås stad ut Carlforsska gymnasiet i Västerås. Tillbyggnaden möter den växande skolans utmaningar och behov. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan.

Carlforsska gymnasiet växer och blir en av Västerås största skolor när vi bygger ut.

Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska gymnasiet som ligger centralt i Västerås. En stor del av tillbyggnaden kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är stadens enda anpassade gymnasieskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.

Den nya byggnaden F-huset omfattar cirka 4 300 kvadratmeter i två plan. För att knyta samman huset med befintlig skolbyggnad byggs en förbindelsegång på plan två. I uppdraget ingår även en skolgård och förbättring av hela gymnasiets utemiljöer.

Skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet är också ett av två pilotprojekt som NCC utför tillsammans med Chalmers Industriteknik och Cramo. I projekten mäts energianvändningen med syftet att öka kunskapen om vad som påverkar olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen samt att fastställa nyckeltal.

NCC och Västerås stad har i en nära och öppen dialog arbetat med projektering i en första fas. Parterna har genomfört ett flertal samverkansprojekt genom åren.

– Genom att arbeta nära och från tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap, vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i projekten. Det skapar också en positiv lagkänsla och vi ser fram emot att tillsammans skapa fler kloka lärmiljöer, säger Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden.

Markarbeten påbörjades hösten 2022 och skolbyggnaden ska vara klar till sommaren 2024.