NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

NCC ska på uppdrag av Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan.

NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga. Arbetet omfattar två byggnader, åtta betongplattor samt samordning av sidoentreprenörer. Den nya pelletsfabriken ska integreras med sågverket och är en del av den kapacitetsutbyggnad som Moelven gör av sågverket i Valåsen. Anläggningen får en modern och innovativ värmeåtervinningslösning anpassad för det vinterklimat som vi har i Sverige och är byggd för att eliminera risken för problem med frysning i värmeåtervinningssystemet.

­ Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som efterfrågas. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med NCC som har stor erfarenhet och kompetens inom energisektorn, säger Lars Storslett, direktör för virkesförsörjning, fiber och bioenergi på Moelven Industrier ASA.

Pelletsfabriken ska uppnå en kapacitet på 80.000 ton pellets om året men dimensioneras för att enkelt kunna skalas upp till 105.000 ton per år. Träpellets som produceras i fabriken kommer sen distribueras internationellt via fartyg från Vänern.

­ Vi är stolta över att få vara med och bygga ut energiproduktionen i regionen. NCC har både lång och bred kompetens från olika energieffektiviserande lösningar som denna runt om i landet. Vi delar det miljö och hållbarhetstänk som Moelven har och ser fram emot att skapa en modern pelletsfabrik som tillvaratar hela naturresursen när skogen brukas, säger Sara Eriksson, projektchef på NCC Building Värmland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Eriksson, projektchef NCC Building