En konstgjord ö växer fram i Köpenhamn

Ett unikt och komplext projekt är på gång i stadsdelen Nordhavn i Köpenhamn. NCC skapar en ny konstgjord ö, med lägenheter och ett underjordiskt parkeringshus. Att skapa en ny ö är ett projekt som spelar i en egen liga. Det har krävt åratal av förberedelser, där många av kompetenserna inom NCC kombineras för att göra byggprocessen så smidig som möjligt.

Under det senaste decenniet har stadsdelen Nordhavn förvandlats till ett attraktivt område som kombinerar hamnens rika historia med en modern storstadsatmosfär. NCC har länge varit involverat i utvecklingen av stadsdelen, och vi fortsätter vårt bidrag med byggandet av Kronløbsøen.

På den 9 500 kvadratmeter stora ön byggs 233 lägenheter i en sexvåningsbyggnad som ligger runt en grön innergård och som i sin tur omges av vatten. Byggnaden ska stå på ett underjordiskt parkeringshus i fyra plan med plats för 1 100 bilar. Den underjordiska parkeringen ska nås från Nordhavn genom en tunnel, medan markplanet på ön förbinds med fastlandet med tre broar. Kronløbsøen blir därmed ett helt bilfritt område.

Ett projekt utöver det vanliga

Att skapa en ny ö är ett projekt som spelar i en egen liga. Det har krävt åratal av förberedelser. Eftersom en stor del av byggnadsarbetet sker under havsnivån tillkommer en mängd utmaningar, vilket i sin tur kräver expertis och erfarenhet från ett brett baserat ingenjörsteam.

– Det är ett mycket komplext projekt som går långt utöver det vanliga. Bara det faktum att vi faktiskt skapar en ny ö i Nordhavn visar hur speciellt det här projektet är. Det är svårt att jämföra det med något vi har gjort tidigare. Projektet har så många aspekter att vi måste utnyttja alla kompetenser i företaget, säger projektchefen Trine Tindborg.

Kombinerade kompetenser

Som totalentreprenör kan NCC utnyttja företagets många kompetenser för att göra processen smidig och förverkliga visionen för det ambitiösa projektet.

– Att vara huvudentreprenör i ett projekt av den här storleken är en unik möjlighet för oss att visa hur vi kan låta våra kompetenta affärsenheter samverka för en smidig byggprocess, säger projektchefen Trine Tindborg.

Flera verksamheter inom NCC är engagerade i projektet vid Kronløbsøen. Projektet leds av Building East, men både Stone Materials, Hercules och Civil Engineering spelar viktiga roller. Det handlar om att utnyttja NCC:s interna styrkor.

– Vi har haft en mycket nära och positiv dialog med kunden redan från projektets början. Det har gjort det möjligt för oss att kombinera våra kompetenser på ett effektivt sätt, avslutar projektchefen Trine Tindborg.

Byggnadsarbetena på Kronløbsøen beräknas vara klara 2023.