Miljösmart kontor på Berga i Helsingborg

NCC byggde 2015 Wihlborgs nya landmärke i norra Helsingborg, ett nio våningar högt och miljösmart kontor på Berga med lågt energibehov, sunt inomhusklimat och solceller på taket. I fyra av våningarna i huset har NCC idag sitt Helsingborgskontor.

Huset har totalt 5 000 kvadratmeter kontor och ligger vid korsningen mellan väg 111 och norra infarten (E4) till Helsingborg.

Det höga huset syns på långt håll och är ett nytt landmärke för området Berga. Kontoret är en av Helsingborgs första fastigheter som certifierats som Miljöbyggnad på högsta nivå, Guld. Då krävs det bland annat att energianvändningen är minst 35 procent längre än byggreglerna.

Innemiljön håller mycket hög kvalitet när det gäller dagsljus, ljudnivå, fukt och luft. Inga miljöfarliga material eller ämnen användes i bygget. NCC hyr merparten av de fyra nedre av husets nio våningar, totalt 1 500 kvadratmeter.

Lokalerna har utformats så att ytorna lätt kan anpassas efter den arbetssituation eller behov man har, som enskilda rum, öppna landskap eller fler mötesplatser. Den översta våningen är ett större gemensamt konferensrum för alla hyresgäster med milsvid utsikt. Kontorets parkeringsplats har även p-platser med laddningsstolpar för elbilar.