Foto: Carina Gran
En grävmaskin vars skopa speglar sig i dammvattnet, med natur i bakgrunden.

Markarbeten för ny begravningsplats i norra Stockholm

På uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm att utför NCC markarbeten för att utveckla ett naturområde och förbereda för en ny begravningsplats i sydvästra delen av Järvafältet i Stockholm.

Det råder brist på gravplatser i nordvästra Stockholm och stadens vision är att en ny begravningsplats på en del av Järvafältet ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

På uppdrag av Stockholms stad, Kyrkogårdsförvaltningen, ska NCC utföra markarbeten för att utveckla ett naturområde i en del av sydvästra Järvafältet och göra förberedande markarbeten för en ny begravningsplats varav vissa ytor utgör gravplatser.

I uppdraget ingår att bereda mark för att underlätta framtida schaktarbeten, lägga nya vatten- och avloppsledningar, bygga nya vägar, gångstråk och cykelbanor samt anlägga en spegeldamm som ska ta hand om dräneringsvatten från området och skapa en vacker och trivsam miljö.

− Att arbeta i ett naturområde som Järvafältet där allmänheten vistas kräver att vi tar stor hänsyn och agerar varsamt under arbetets gång. Det kommer vi att ha stort fokus på när vi utför markarbetena, säger Johan Levál, produktionschef NCC Infrastructure.

Byggtiden beräknas till cirka ett år och arbetet inleds i januari 2021. Projektet utförs som en utförandeentreprenad och kontraktet uppgår till cirka 100 MSEK. Affären orderregistreras i fjärde kvartalet i affärsområde Infrastructure.

  • Foto: Carina Gran

  • Foto: Carina Gran

  • Foto: Carina Gran

  • Foto: Carina Gran

Johan Levál

Produktionschef, NCC Infrastructure