Fokusbild på byggnaden för Humanistiska teatern, Uppsala universitet.

Humanistiska teatern på Uppsala Universitet

Humanistiska teatern bidrar till ett aktivt och levande universitetsområde för fristående verksamheter. Då byggnaden är öppen kvällstid kan den användas för olika evenemang, föreläsningar och möten.

Humanistiska teatern, med dess 140 sittplatser är placerade i en hästskoformad gradäng.

Lokalens utformning öppnar upp för levande samtal med föredragshållaren eller samtalsledaren, där alla deltagare kan se och samtala med varandra. Eller via modern teknik möta deltagare från andra världsdelar.

Byggnaden innehåller förutom teatern mötesrum, undervisningsrum och två våningar kontor. Byggnaden tjänar också som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader.

Målsättningen med teatern är att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och tydliggörs. Humanistiska teatern är tillgänglig för fristående verksamheter på kvällstid, och campusområdet blir då mer levande under dygnets senare timmar.

Projektet genomförs i samverkan med beställaren Akademiska Hus.
Byggnaden är ca 3 000 m2.

Fasadens mönster är gjorda av: Konstnären Ann Lislegaard, med inspiration från Carl von Linnés bilder av växter.