Lågenergihus i småhusformat, Hageby backe

I Hageby Backe, i Huddinge utanför Stockholm har NCC byggt Svanenmärkta småhus. NCC:s Svanenmärkta hus är energisnåla och har låg klimatpåverkan.

Hageby backe är ett nytt koncept för barnvänliga småhus. Småhusen har bra med utrymmen med stora möjligheter för de boende att sätta sin egen prägel på husen. Husen har egen uppfart och fina uteplatser och småhusen är samlade kring en gemensam grön innergård.

Miljömärkning Svanen

NCC:s Svanenmärkta lågenergihus har ett effektivare klimatskal med välisolerade fönster och väggar samt individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. Husen har genomgående miljövänliga materialval samt att vi även valt el som är märkt Bra Miljöval under byggtiden. Den är certifierad enligt Naturskyddsföreningens tuffa kriterier. Det gör att vi minskar miljöpåverkan och ökar efterfrågan på förnyelsebar energi.