Foto: NCC

Förberedande arbeten för Tvärbanan i Rissne

När en spårväg dras fram genom ett tätbebyggt område behöver många känsliga installationer flyttas, samtidigt som övergångar och anslutningar måste anpassas. Förberedelserna inför Tvärbanans spårläggning i Rissne innebär komplexa arbeten i hårt trafikerad miljö, men projektet underlättas av en väl fungerande samverkan.

Tvärbanans Kistagren går från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelund i Sollentuna, dit den ska nå 2025. En av de tio nya hållplatserna längs vägen är Rissne, där NCC på uppdrag av SL och Sundbybergs stad genomför förberedande arbeten inför spårläggningen.

Komplexa åtgärder i trafikerad miljö

Det krävs många och komplexa anpassningar för att en ny spårväg ska kunna dras fram. NCC har bland annat flyttat och dragit olika typer av vattenledningar samt fjärrvärmeledningar, högspänningsledningar och fiberkablar. Man har också rivit tre broar, förstärkt två och breddat en. Till detta kommer anslutningar, stödmurar, stenläggning och asfaltering. Arbetena görs i en hårt trafikerad miljö, där både bilar, bussar, cyklar och fotgängare ska kunna ta sig fram.

- Det har varit en utmaning med alla omläggningar, omskyltningar, trafikvakter och nattarbeten. Men tack vare vår erfarenhet av liknande projekt och ett gott samarbete med såväl våra uppdragsgivare som boende och företag i närområdet har det gått väldigt bra, berättar Thomas Krekula, projektchef på NCC Infrastructure.

Samverkan förutsättning för framgång

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan mellan SL, Sundbybergs stad och NCC. Entreprenaden omfattade ytterligare några delar från början och var tänkt att pågå till oktober 2022, men ändrade förutsättningar innebär att projektet nu sannolikt kan avslutas i januari 2022. Enligt Thomas Krekula har samverkansformen varit avgörande för att kunna hantera de många förändringar som uppstår i den här typen av projekt:

- Samarbetet mellan oss huvudparter och alla underentreprenörer har fungerat väldigt bra. Vi har jobbat nära ihop och tillsammans hanterat de problem och förändringar som har dykt upp längs vägen. Genom att kontinuerligt göra förbesiktningar och beta av olika moment och kostnader har vi försökt underlätta och skapa goda förutsättningar för slutbesiktningen.