Foto: Jenny Johnsson, NCC

Södra Sveriges största ekodukt

I samverkan med Trafikverket har vi byggt södra Sveriges största ekodukt över E65 vid Svedala nära Malmös flygplats, en tättrafikerad väg med mycket viltolyckor.