Bild på Stockholms centralstations kontorslokaler, med 1800-tals inredning i trä och andra vit-bruna inslag.

Centralstationen får toppmoderna kontor, Stockholm

NCC renoverade 8 000 kvadratmeter i den stora kontorsbyggnaden längs med Vasagatan. Mycket återställdes till ursprungligt skick. Stockholms centralstation invigdes för 140 år sedan och är idag ett byggnadsminne. Centralstationen blir som 1872 – men toppmodernt. Uppdraget kommer från Jernhusen.

NCC har stor erfarenhet av att renovera kulturhistoriska miljöer även om just Centralstationens kontorsbyggnad är ett ovanligt stort projekt. För att återskapa 1800-talet har originalinteriörerna plockats fram och restaurerats. Kontoren utrymdes under tiden renoveringen pågick. De nya kontorslokalerna rymmer omkring 450 personer.

NCC, Jernhusen, antikvarier och länsstyrelsen har tillsammans planerat för att varsamt modernisera och att skapa ett toppmodernt kontor anno 1872.

Bevara och förnya det gamla

Uppdraget gick ut på att ta fram och återställa väggar, tak, golv, dörrar, stuckatur och dekorationsmålningar som tidigare varit dolda under mattor och väggskivor. Det som tidigare tagits bort eller inte passar in i den nya miljön har ersatts med material av hög kvalitet. På så sätt blir byggnaden nutida och funktionell med liten miljöpåverkan och sund inomhusmiljö.

Endast miljöanpassade material har använts, den senaste tekniken har installerats för att få en energieffektiv belysning och ventilation och alla fönster har renoverats och fått nya energiglas.

Smidig logistik minimerar störningar

På senare år har Centralstationen moderniserats för att hantera fler resenärer och möta de behov som finns idag. NCC planerade för en smidig logistik i byggarbetet för att minimera störningarna under ombyggnaden. Renoveringen märktes främst när en ny kontorsentré byggdes mot Centralhallen.

I Centralstationens entréhall mot Vasagatan har ursprungliga valv och takdekorationer tagits fram. Även en ny reception med trappa upp till de fyra kontorsvåningarna har byggts.