Centralhuset i Göteborg, med stora fönster i olika former som bildar en fasad.

Centralhuset, Göteborg - ett landmärke och en tydlig entré till Göteborg

Centralhuset i Göteborg är en levande samlingspunkt med butiker, caféer, restauranger, hotell och kontor.

Centralhuset i Göteborg är en levande samlingspunkt med butiker, caféer, restauranter, hotell och kontor. Med alla res- och kommunikationsmöjligheter skapas synergieffekter som knappast någon annan adress i Göteborg kan matcha.

Med Nils Ericsonplatsen, Nordstan och Centralstationen som närmaste grannar sitter man i absoluta centrum, mitt i ett kommunikationsnav. Centralhuset erbjuder butiker i bästa skyltläge och stora sammanhängande kontorsytor i absoluta centrum. Hit har bland annat klädkedjan Lindex flyttat sitt huvudkontor.

Kreativa kontorslösningar

Centralhuset har öppna planlösningar med få bärande pelare. Det ger mycket goda möjligheter till spännande och kreativa kontorslösningar. Materialvalet präglas av kvalitet och medvetenhet - natursten, cederträ och röd ek. Centralhuset har ritats av det norska arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb A/S i Oslo.