Bild på Kalixbron som går över en älv omgiven av skog.

Bro över Kalix älv, Kalix

NCC bygger på uppdrag av Trafikverket en ny bro över Kalix älv på väg E4. Den nya bron möjliggör tyngre transporter och kommer att ersätta den gamla bron. Ordervärdet uppgår till cirka 220 MSEK.

NCC:s uppdrag består i att bygga en drygt 300 meter lång bro i stål och betong med tillhörande markarbeten. Bron kommer att bli drygt 15 meter bred med en fyra meter bred gång- och cykelbana. I uppdraget ingår även konstruktion samt rivning av den gamla bron.

− Ett brobygge av den här dimensionen ställer stora krav på planering och säkerhetsmedvetenhet. Vi kommer att hantera trafik, arbeta i vatten och på höjd och inte minst göra den komplicerade rivningen av befintlig bro för att nämna några moment, säger Robert Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Produktionen startade sommaren 2019 och 13 december 2021 leds trafiken om till nya bron över Kalix älv. Trafikflödet på E4:an är ihållande ca 10 000 fordon passerar bron varje dag. Nya Kalix bro klarar 74 ton jämfört med 64 ton som gäller för den gamla bron från 1957.

Under 2022 färdigställs gång- och cykelvägar, rivning av gamla bron, samt markarbeten vid brofästen. Slutbesiktning sker under hösten. Detta är en utförandeentreprenad där NCC har konstruktionsansvaret för bron.

Stabil konstruktion med brostål på 900 ton

26 maj 2021 förankrades brostålet sista del med en total vikt på 900 ton på motsatt landsida och bron blev verklig över Kalix älv. En bro med betongfarbana på bärande stålbalkar. Nya bron ska hålla 120 år framåt.

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger.

  • Foto: Joakim Kröger.

  • Foto: Joakim Kröger.

  • Foto: Joakim Kröger.

  • Foto: Joakim Kröger.

  • Foto: Joakim Kröger.