Bro över Kalix älv, Kalix

NCC bygger på uppdrag av Trafikverket en ny bro över Kalix älv på väg E4. Den nya bron möjliggör tyngre transporter och kommer att ersätta den gamla bron. Ordervärdet uppgår till cirka 220 MSEK.

NCC:s uppdrag består i att bygga en drygt 300 meter lång bro i stål och betong med tillhörande markarbeten. Bron kommer att bli drygt 15 meter bred med en fyra meter bred gång- och cykelbana. 

Uppdraget innefattar även konstruktion av ny bro samt rivning av den befintliga bron.

− Ett brobygge av den här dimensionen ställer stora krav på planering och säkerhetsmedvetenhet. Vi kommer att hantera trafik, arbeta i vatten och på höjd och inte minst göra den komplicerade rivningen av befintlig bro för att nämna några moment, säger Robert Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Produktionen startar sommaren 2019 och pågår till december 2021 och är en utförandeentreprenad där NCC har konstruktionsansvaret för bron.

Källa: Trafikverket
Robert Nilsson

Projektchef, NCC Infrastructure