Illustration över nya bostadsrätter byggda ovanpå Mölndals galleria.

Bostäder ovan Mölndals Galleria

I Mölndals innerstad har NCC på uppdrag av Riksbyggen byggt bostäder ovanpå Mölndals Galleria. NCC har byggt både gallerian och bostäderna, totalt 145 lägenheter i tre huskroppar (3 bostadsrättsföreningar).

Bostäderna är unika med direkt närhet till butiker, service och pendlingsmöjligheter. Bostäderna byggdes samtidigt som Mölndals Galleria men med olika beställare. Citycon för gallerian och Riksbyggen för bostäderna, vilket medförde krav på genomförande och gränsdragningar i entreprenaderna.

Samtidigt som det bara är att ta hissen ner till butikerna, kan de boende också njuta av en lummig oas fyra våningar upp ovanför gallerian, som är tillgänglig för alla boende i de tre bostadsrättsföreningarna. Lägenheterna har olika utformning, en av huskropparna består av mindre lägenheter, en med lägenheter i storlekarna 1-4 rum och en huskropp med seniorbostäder för personer över 55 år.

Sveriges bästa bostadsprojekt

En bostadsrättsföreningarna, Brf Tigeröga, placerade sig på en bronsplats i ”Sveriges bästa bostadsprojekt” 2018. Enligt den årliga mätningen av de nöjdaste kunderna (NKI - nöjd kund index) placerade sig Brf Tigeröga på topp tre med ett NKI på 89.