Upprustning av miljonprogramhus, Växjö

NCC totalrenoverar 90 hyreslägenheter i Araby – Växjös största miljonprogramsområde. Energianvändningen beräknas minska till 75 kilowattimmar per kvadratmeter och är mot dagens behov på runt 150 kWh per kvm och år - alltså en halvering.

Alabastern är ett kvarter med drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde Araby som byggdes i början av 1970-talet. Ingen genomgripande renovering har gjorts tidigare, men i mars 2015 började NCC renovera 90 av bostäderna.

Arbetet beräknas vara klart i början av januari 2016. Växjöbostäder har gett NCC en option att därefter renovera resterande 210 lägenheter i kvarteret.

Utbyte av samtliga kök och badrum

Under renoveringen flyttar de boende till tillfälliga bostäder under cirka åtta veckor. Det beror på att NCC byter ut samtliga kök och badrum, liksom alla elledningar, vatten- och avloppsrör i lägenheterna. Samtliga bostäder får också säkerhetsdörrar samt nya golv och ytskikt invändigt.

Upprustning av både inre och yttre miljö

De boende får nya kök, badrum och ytskikt samtidigt som energianvändningen halveras. På sikt renoveras hela kvarteret Alabastern. Den halverade energianvändningen uppnås genom att NCC tilläggsisolerar takbjälklagen, sätter in energieffektiva fönster, byter ut dagens tunna väggar innanför balkongen mot mer välisolerade, samt ersätter ventilationen med energieffektiva värmeåtervinnande FTX-aggregat. NCC rustar även upp den yttre miljön runt om husen.

Fakta

  • Projekt: Totalrenovering av hyresrätter
  • Kund: Växjöbostäder
  • Byggtid: mars 2015 – januari 2016
  • Huvudentreprenör: NCC Construction Sverige
  • Kontraktssumma: 60 MSEK
Niclas_Coucher
Niclas Coucher

Projektchef, NCC Building