Illustration av det nya kvarteret Triglyfeln, Hässelby strand i Stockholm.

61 hyresrätter i Hässelby Strand

NCC har byggt kvarteret Triglyfen för Svenska Bostäder. Huset är sexton våningar högt och ligger inom några minuters promenad från tunnelbana och badplats. De flesta av de 61 hyresrättslägenheterna har utsikt över Mälaren.

Det behövs flera hyresrätter i hela landet. Möjligheten att bo strax utanför tullarna i Stockholm, nära både staden och grönområden och men tunnelbanan i sin omedelbara närhet är ett välkommet tillskott för stockholmarna.

Hyreshuset är en del i Stockholm stads vision att bygga 100 000 nya bostäder fram till år 2030 vilket bland innebär att befintliga områden i alla delar av staden kommer att förtätas.

Flerbostadshuset i Hässelby strand är sexton våningar högt med tillhörande garage. De 61 lägenheterna är om 2 – 4 rum och kök och till för dem som står i Stockholms bostadskö, men även befintliga hyresgäster hos Stockholms allmännyttiga bostadsbolag.

Miljötanken fyller bostäderna

Bostadshuset är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär att fokus ligger på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval. Samtliga lägenheter får balkong eller uteplats och interiören är välplanerad med materialval i hög standard. Svenska Bostäder satsar på trivsamma gårdar med buskar, träd och cykelparkeringar för att göra området kring huset attraktivt.

Grönt närområde

Mälaren som ligger i närheten bjuder på båtliv, badplatser och fina promenadstråk. Även naturreservatet Grimstaskogen med fina motionsspår finns i närheten. Hässelby strand har ett eget centrum vid tunnelbanan och här kommer flera nya butiker att etableras.

Fler storstadsbor vill bo i förorten

NCC har gjort en studie som visar att 61 procent av stockholmarna, göteborgarna och malmöborna helst bor i förorten. Många tycker därför att det är mycket viktigt med bra kommunikationer, rimliga bostadspriser och att fler billiga bostäder byggs för att motverka segregationen.